Wäsby Gård


Starten på 50 år med Hereford togs 1968. De första djuren importerades från Irland, den första importen kom att följas upp med ytterligare importer. Med tiden har export från Sverige skett till våra grannländer och vid ett tillfälle exporterades 2 kvigor till Ryssland (sistnämnda i samarbete med bl.a. Svenska Herefordföreningen).