Grovfoder

Hos oss köper du foder till dina djur, du får ett kalasfint foder till ett mycket bra bris. Fodret från skörd 2016 är nu slut. Det finns fortfarande plats för fler beställningar av ett riktigt bra foder av både första och andraskörd sässong 2017. Du som är intresserad intresserad av foder nu eller till nästa säsong ringer Johan 0706-746454.

Vi eftersträvar alltid högsta kvalitet på våra fodermedel. Vi får bra kvalitet tack vare nogranhet, valet av artsammansättning i våra vallar, många års erfarenhet, timing i insatsåtgärder och skörd, sist men inte minst måste man ha en portion tur.

Det viktigaste för dig vid val av fodermedel är alltid den hygieniska kvaliteten. Som nummer två kommer den näringsmässiga kvaliteten på fodret. För att nå hög foderkvalitet gäller det att följa sin gröda från etablering till skörd och under förvaringen ända tills att den når dig som kund.