Invintring

Höstbruket är sedan länge avslutat och grödorna gör sig nu klara för invintring. Maskinparken är till stor del servad och klar inför nästa säsong. Några serviceuppgifter har vi sparat för stundande kalla tråkiga vinterdagar. Kalvarna har klarat avvänjningen samt övergången till vinterfoder riktigt bra och tillväxten är god. Foderleveranserna fortgår och skogsarbetet har precis påbörjats.

Den näst sista tjuren för året har nu fått ny adress och vi önskar honom och ägaren lycka till.

Rulla till toppen