Färdigtröskat

Färdigtröskat

Så kan vi lägga ytterligare ett års spannmålsskörd till handlingarna. Detta år kommer inte att gå till historien som något rekordår även om raps och havre överraskat positivt. För korn och vete finns det plats kvar på magasinet….
Andraskörden av hösilage har smygstartat och vi väntar nu med spänning på vad som kommer att ske vädermässigt efter de närmaste dagarnas förväntade lågtryck.

Rulla till toppen