Ladugårdsbygge 2017

eulogga

År 2017 var ett mycket händelserikt år på våran gård och vi gjorde den största enskilda byggnationen i gårdens historia. Till detta var EU med och gjorde investeringen möjlig.Här visar vi ett axplock av momenten för byggnation av vår nya ladugård

Startskott för schaktning av grund 2017-03-03 brunnar för vattenkoppar

Dragning av rör för vatten och el

plintdiken och dränering

utsättning av ladugårdens ytterväggar samt borttransport av ”grovsingel”

plintform och gjutning av plintar

stomresning

taklagstårta och väggformsbyggnation

nockmontage och gjutning av vägelement

montage av väggelement, bärgning av havererad lastmaskin

iordningställande av golv inför armering och gjutning

montageteam för ladugården och sista väggelementet på plats

”plåtis” monterat klart gavelfönster & portmontage

delbesiktning & golvgjutning

svetsade ingjutningsgods & ingjutning av dessa mellan skrapgång och liggyta

rillning av skrapgången och borttransport av schaktmassor

tillverkning av inredning, material till inredning

isolering av apparatrum och gjutning av väggar till gödselplattan

färdig utsida

Strömaskinen i aktion samt de första kalvarna födda i ladugården

Rulla till toppen