Om oss

Wäsby är beläget på Närkeslätten i Kräcklinge socken, och har varit i släktens ägo sedan 1874 då riksdagsman Johan Eriksson köpte gården. Varje generation satt sina avtryck i byggnation och produktion. I början av 1900-talet byggdes det för att producera mjölk vilket var den huvudsakliga produktionen till 1950-talet när en kort period med grisar präglade driften. Nötkreaturen gjorde återigen comeback och ungdjursuppfödning pågick tills 1968 när de första Hereforddjuren importerades. Sedan dess har Wäsby Hereford varit en avelsbesättning och under 1970-talet tillkom en fårbesättning.
Idag drivs företaget i bolagsform, Herforddjur och får är fortfarande viktiga produktionsgrenar utöver spannmålsodling, entreprenadkörning och foderproduktion till alla sorters hästar. Gårdens skog och bostäder bidrar till sysselsättning och inkomster.

Rulla till toppen