Torksilo 2021

Under 2021 byggde vi en torksilo för att på ett rationellt och ekonomiskt sätt kunna ta emot större volymer i samband med att arealen utökats. Vi håller nu på och tömma silon efter att ha torkat och lagrat vete från skörden 2021 och resultatet har varit över förväntan. Spannmålen håller jämn kvalitet och det gick bra att torka, även tömning går bra. Det vi hittills inte varit nöjda med är spridaren i toppen som fördelar spannmålen, men det är nog mest ”skit bakom spakarna” och vi skall ta nya tag till kommande skörd. Vi sökte stöd ur lantbruksprogrammet 2014-2020 och vi har fått ta del av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

eulogga
Grävning av grund
armering och kontrollmätning
Gjutning av platta
proffsen arbetar men har inte vädrets makter med sig
Efter lite justering har vi bestämt var tömningsskruven skall ligga och lärt oss lite polska Rura på polska =rätt på svenska
en liten byggsats kommer lastad
Byggandet är igång
Nu är det tak på kojan
En ring i taget
Golvläggning
Rulla till toppen